Přihláška do oddílu

Pokud ještě nemáte přihlášku do našeho oddílu a máte zájem o pravidelný trénink, přihlášku získáte od senseje Tondy na tréninku. Členský příspěvek pro školní rok 2023-2024 je rozdělený na dvě splátky po 1 700 Kč. Pro bezhotovostní platbu použijte účet č. 5570540247/0100.