Heian Godan

Heian Godan

1. Levé Kokotsu dači s levým Uči uke
2. Ihned pravé Gyaku cuki, boky přetočit vlevo
3. Pomalu přitáhnout pravou nohu do Heisoku dači, současně otočit hlavu doprava a levou rukou pomalé Kagi cuki
4. Pravé Kokotsu dači s pravým Uči uke
5. Ihned levé Gyaku cuki, boky přetočit vpravo
6. Pomalu přitáhnout levou nohu do Heisoku dači, soušasně otočit hlavu dopředu a pravou rukou pomalé Kagi cuki
7. Vpřed pravé Kokotsu dači s Morote uke
8. Vpřed levé Zenkutsu dači s gedan žuži uke, boky zavřené, pěsti svisle (pravá nahoře)
9. Ruce ve stejné poloze na hrudník, šikmo nahoru otevřít ruce do džodan Žuži uke
10. Ruce otočit kolem sebe v zápěstí (motýlek) a stáhnout k pravému boku (pomalu)
11. Levé tetsui uči před sebe (plochy tetsui vlevo) nataženou rukou
12. Rychlý překrok do pravého Zenkutsu dači s Oi cuki + KIAI
13. Otočení vlevo o 180st. s Mikacuki geri, došlap Fumikomi do Kiba dači s pravým Otoši gedan barai (nápřah velkým obloukem)
14. Pohled vlevo, pomalý kryt hřbetem levé ruky (nápřah z pravého podpaždí)
15. Mikacuki geri pravou nohou do levé dlaně
16. Při došlapu do Kiba dači pravé Mawaši empi uči do levé dlaně
17. Kryt Morote uke vpřed v Kosa dači (Kake dači)
18. Obrátíme pohled vlevo, levou nohou vykročíme do Renoji dači (krátké kokotsu dači)) a pěsti přitom zvedneme nahoru (pravá ruka džodan Ura cuki)
19. Obloukový švih rukama, podřep a přeskočení pomyslné tyče (s obratem o 180st. doleva). Dopadáme do Kosa dači s gedan Žuži uke (úder do holeně dalšího protivníka) směrem k pravé stěně
20. Doprava do pravého Zenkutsu dači s Morote uke
21a. Obrat o 180st. vlevo do levého Zenkutsu dači, levá ruka Džodan te nagaši uke, pravá gedan Šuto uči (nebo gedan Nukite)
21b. Přeneseme váhu na zadní nohu do levého Kokotsu dači se současným džodan uširo Uči uke pravou rukou a Gedan barai levou (moidži uke)
22. Stáhnout levou nohu při nezměněné pozici rukou
23a. Otočit se o 180st. vlevo, ruce si vymění pozici (levá nahoře pravá dole), ihned vykročit vpřed do pravého Zenkutsu dači s pravým Nagaši uke džodan a levým gedan Šuto uči (nebo Gedan nukite)
23b. Ihned překročit do pravého Kokotsu dači s levým džodan Uširo Uči uke a pravým Gedan Barai